Ga naar de inhoud

Mysterie in Vloethemveld: Zwarte spechten 2021

Op donderdag 18/03/2021 krijg ik van mijn maat Filip het bericht dat hij een koppel Zwarte spechten gezien heeft die bezig waren met het hakken van een nestholte. Inderdaad, in een beuk langsheen de Polderdreef is een mooi rond gat te zien. Het is duidelijk dat het nest nog niet volledig is want de invliegopening van het nest van een Zwarte specht is ovaal.


Als ik de zaterdag erop nog eens ga kijken, is de ovale vorm al mooi te zien. Het is echter de laatste keer dat ik vooruitgang zie aan deze nestholte. Is het koppel niet tevreden met de boom, de omgeving, of is het één van beide vogels die het te druk vindt langsheen deze bosweg waar nogal wat wandelaars en fietsers passeren? Wie zal het zeggen.

De volgende dagen is het koppel in de omgeving wel te zien en te horen met hun kenmerkende roep en zang of met hun luid geroffel, maar geen zicht op enige nestbouw tot Filip op woensdag 31/03/2021 in de Vloethemveldstraat dicht bij de heidetoren de start meemaakt van het hakken van een spiksplinternieuwe nestholte. Het is er een drukte van je welste. Je hoort duidelijk het hakken binnenin de boomholte. Na enige tijd zie je één van de vogels even het hoofd naar buiten steken en aandachtig links en rechts kijken. Dan verdwijnt hij/zij terug in het hol om weer te verschijnen met een volle bek aan houtschilfers. Met een sierlijke zwaai worden deze in het rond gestrooid.

Acht dagen lang wordt er gehakt en opgeruimd tot ik plots geen Zwarte specht uit de nestholte zie verschijnen maar een Kauw. Deze hebben het nest gekraakt en ondanks verwoede pogingen van familie Zwarte specht blijven de krakers onwrikbaar hun veroverde pand verdedigen.

Uiteindelijk verplaatst het koppel zich naar de Damdreef waar ze hun toevlucht nemen in een stervende boom die wellicht zachter is om uit te hakken en waar er reeds vroeger aan een nestholte was gestart. Wij zijn dan al halfweg de maand april, en de tijd begint te dringen, toch zeker voor het vrouwtje. Maar helaas, opnieuw wordt het koppel verjaagd door een koppel kauwen.

 

 

 

 

Na weer enkele dagen van roepen, zingen en roffelen, merken wij dat het koppel een nestholte in de Sint-Jansdreef inspecteert waaraan reeds vroeger werd begonnen en wellicht ook goed wordt bevonden. Enkele dagen lang wordt er opnieuw gehakt en schilfers in het rond gestrooid. Dan wordt het enkele dagen stil. Het lijkt erop dat het koppel zit te broeden. We zijn zelfs getuige van de wissel van de wacht waarbij man en vrouw elkaar afwisselen.

Foto Marc Pirmez

Foto Yan Verschuerenem

Plotseling krijg ik van Yan Verschueren het bericht dat hij gezien heeft dat een Zwarte specht met een ei in de bek is weggevlogen. Opnieuw is het nest verlaten. De reden waarom is ons niet duidelijk.


Daarna horen en zien we de Zwarte spechten nog regelmatig in de omgeving tussen de Polderdreef en de Maraschdreef, maar een bezet nest wordt niet gevonden.
Het broedseizoen van de Zwarte specht 2021 zal voor altijd een mysterie blijven.


Marc Merckx