Ga naar de inhoud

Natuur

Vloethemveld is een uniek natuurgebied van 330 ha. Door zijn rijkdom aan zoveel verschillende leefgemeenschappen is de verscheidenheid aan fauna en flora heel groot.

 

Sinds 2013 wordt het volledig beheerd door het Agentschap Natuur en Bos.

 

Het gebied geniet bescherming tot op het Europese niveau en behoort tot de Natura 2000-gebieden 

 

 

Elk seizoen heeft wat te bieden zodat men het jaar rond telkens iets nieuws kan beleven.

 

Er vertoeven in de zomer vele soorten broedvogels, in de winter komen er verschillende wintergasten en zo nu en dan passeert er een opmerkelijke dwaalgast. 

 

Ook zijn er vele soorten libellen, juffers, vlinders en kleurrijke kevers te bewonderen. Tijdens een bezoek kan je nu een dan een ree spotten.

Eén van de topattracties is toch wel de aanwezigheid van drie heidesoorten, namelijk struikhei, gewone dophei en rode dophei.


Kortom te veel om op te noemen en een aanmoediging om het zelf te komen ontdekken.

De keizersmantel kan je zien langs bosranden en bermen met veel bloemen. Deze vlinder voedt zich graag met nectar en dit is volop te vinden op koninginnenkruid, dat ruim aanwezig is in Vloethemveld.

Fotografie: Erwin Derous en Rony Jacobs