Ga naar de inhoud

Leestip: Laura Starink, Duitse wortels

book, pages, chapters

Laura Starink (1954) werkte als journalist voor het NRC Handelsblad. In 2013 verscheen haar boek, Duitse wortels.
Daarin beschrijft ze de lotgevallen van haar Duitse familie tijdens en na WO II in Neder-Silezië, dat tot 9 mei 1945 deel uitmaakte van Duitsland. De bevolking in dat gebied was vrijwel geheel Duitstalig. Het behoorde immers sinds 1742 al tot Pruisen.


Na WO II werd Silezië tot de Oder-Neissegrens aan Polen toegekend. Tienduizenden etnische Duitsers werden uit het gebied verdreven en hun plaats werd ingenomen door Polen.


Ook al werd het hen heel moeilijk gemaakt, toch bleef haar familie er wonen. Uiteindelijk werden ze in 1950 toch het land uitgezet.


Het is één van de duizenden schrijnende verhalen uit die periode, op een pakkende manier geschreven.
Het toont hoeveel mensen tegen wil en dank werden meegesleurd in een conflict dat ze helemaal niet gewenst hadden en op hun beurt het slachtoffer werden van een vergelding op grote schaal voor wat de nazi’s aangericht hadden tijdens de oorlog.

 

Dirk Franchoo