Erfgoed

book, pages, chapters

Leestip: Laura Starink, Duitse wortels

Laura Starink (1954) werkte als journalist voor het NRC Handelsblad. In 2013 verscheen haar boek, Duitse wortels. Daarin beschrijft ze de lotgevallen van haar Duitse familie tijdens en na WO II in Neder-Silezië, dat tot 9 mei 1945 deel uitmaakte van Duitsland. De bevolking in dat gebied was vrijwel geheel Duitstalig. Het behoorde immers sinds 1742 al tot Pruisen. Na WO II werd Silezië tot de Oder-Neissegrens aan Polen toegekend. Tienduizenden etnische Duitsers werden uit het gebied verdreven en hun plaats werd ingenomen door Polen. Ook al werd het hen heel moeilijk gemaakt, toch bleef haar familie er wonen. Uiteindelijk… Lees verder »Leestip: Laura Starink, Duitse wortels

Een Duitse krijgsgevangene, Walter Carl Hermann Boyn (1924 – 1995)

In de zomer van 2020 werd ik door Ingrid Slabbinck, verbonden aan de bibliotheek van Zedelgem, aangesproken. Zij bezorgde me een brief van een Britse dame, Rosalyn Wyles, die inlichtingen vroeg in verband met haar vader die een zevental weken in het POW camp in Zedelgem verbleven had.   In deze brief die vreemd genoeg in de bib was terecht gekomen, was tevens de biografie ingesloten van haar vader. Door de oorlog werd het leven van alle mensen in Europa overhoop gehaald, miljoenen kwamen om en voor wie het overleefde nam het leven vaak een heel onverwachte wending zoals in… Lees verder »Een Duitse krijgsgevangene, Walter Carl Hermann Boyn (1924 – 1995)